Menetelmiä ja opetusmateriaaleja

Menetelmiä ja opetusmateriaaleja

Kuvittele kestävä maailma

Tämä kuvitteluharjoitus sopii 15-105 vuotiaille.

Läntisen tuolla puolen…

...on länsikriittinen mediakasvatusmateriaali yläkouluille, toiselle asteelle ja aikuisille. Se sisältää neljä osiota: Kuvien taakse, Länsi mediassa, Toisinajatteleva Venäjä ja Länsi-Sahara.

Tästä löytyy esittely Läntisen tuolla puolen (Rauhanpuolustajat) ja Maailman äänet (Taksvärkki ry) mediakasvatusmateriaaleista.

Neuvolan pitäjä on ollut vahvasti mukana tuottamassa Voima-lehden mediakasvatusmateriaaleja  

Lapsen oikeuksien kymppi on Planin 10 x 90 min. opetuskokonaisuus erityisesti 4.-6.luokille. Neuvolan pitäjä on yksi sen tuottajista.

Planille tuotettu "Oppimateriaali vaikuttamisesta nettikeskusteluihin" yläkouluille ja toisella asteelle. Sisältää 10 toiminnallista harjoitusta. 

Neuvolan pitäjä on toimittanut uusitun Etelän ääni globaalikasvatuksessa - sekä Kylässä koulussa -oppaat Fingolle.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoharjoituksia 0-3 luokille.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoharjoituksia 4-6 luokille. 

Työpajarunko 7-9 lk ja toinen aste: teemoina identiteetti, ennakkoluulot, syrjintä. Laadittu kollegojen tuella entisessä työpaikassani.

Teflon-testi omien etuoikeuksien tai niiden puuttumisen määrittämiseksi.

Rohkea ja turvallinen osallistuminen: Lyhyt ohjeistus tilaisuuksien, koulutusten tai oppituntien alkuun.

Tasa-arvotyö on taitolaji on Opetushallituksen tuottama (kohu)opas, jonka yksi kirjoittaja on neuvolan pitäjä.

Kriittinen kävely…

...ohjeistus julkisten ja puolijulkisten tilojen tarkkailuun  kriittisesti. Suunnattu yläkoululaisille, toiselle asteelle ja aikuisille.  

Ole oma itsesi ja anna toistenkin olla…

… on prezi-esitys, joka pohjautuu Todd Parrin kirjaan “Ei haittaa, jos on erilainen”. Materiaalia voi käyttää vaikkapa johdattaakseen 3-10-vuotiaita yhdenvertaisuuden kysymyksiin. Mukana on harjoituksia vieruskaverin tai pienryhmän kanssa tehtäväksi.

Rauhanrastit

Seitsemän toiminnallista rastitehtävää. Teemoina esim. rauha, urheilu ja ilmastonmuutos. Tehtävät sopivat siis erityisesti ulkoilmaan ja voidaan toteuttaa vaikkapa liikuntatunnilla ryhmissä.

Rauhanfutis

...on menetelmä, jossa futista pelataan säännöillä, jotka keskittyvät erityisesti hyvien vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Kokonaisuuteen sisältyy sääntöjen ohella työpajarunko, jonka voi toteuttaa luokassa tai vaikka koko koulun voimin salissa ennen Rauhanfutis-turnauksen järjestämistä.

Länsi-Sahara…

...kokonaisuus johdattaa tutustumaan kansaan ilman valtiota,eli länsisaharalaisiin, jotka elävät jo kolmannessa sukupolvessa pakolaisleireillä Marokon miehittäessä laittomasti heidän kotimaataan. Ääneen pääsee etenkin nuori Brahim, jonka elämästä kuullaan ääninauhoilla.

Peace Education Winter School....

Maaliskuussa 2018 Viroon Pärnuun kokoontui nelisenkymmentä virolaista, latvialaista ja suomalaista opettajaa ja nuorisotyöntekijää. Viikonlopusta ja sitä seuranneista projekteista omilla työpaikoilla syntyi oheinen manuaali, josta voit poimia itsellesi parhaat ideat. Manuaali sisältää joitain neuvolan tädin vetämiä harjoituksia englanniksi käännettynä. 

Helena Kekkosen rakkaimmat rauhanrunot…

… on koottu prezi-esitykseksi. Sopii virikemateriaaliksi vaikkapa äidinkielen tai katsomusaineiden opetukseen.